Den 1 oktober tillträdde Nichlas Schön som VD på iClean by Schön AB. Tidigare VD, Fredrik Schön avgick som VD för bolaget men behåller sin post som styrelseordförande. Den omstrukturering som gjorts operationellt i bolaget har möjliggjort den kraftiga tillväxt som bolaget haft de senaste tre åren. Bolaget har gått från 20 anställda till drygt 60 anställda på tre år. 

Jag är stolt och glad över att kunna presentera Nichlas Schön som ny VD för iClean by Schön, säger styrelseordförande Fredrik Schön. Han är en kompetent ledare och har i sin position som Affärsområdeschef Projekt på iClean visat att han har djup förståelse för hur man skapar tillväxt i en konkurrensutsatt verksamhet.

Vi är såklart nyfikna på Nichlas och fått möjligheten till en stunds samtal.

Först och främst – iClean är inte någon ny arbetsplats för dig, du har arbetat här sedan ett drygt år tillbaka men går nu in i en annan roll i bolaget. Berätta vad det är som du värdesätter mest med iClean?

-Det stämmer! Det har varit ett lärorikt år för mig och jag har fått möjligheten att lära känna de olika delarna i bolaget. Det ger mig så klart en styrka i den nya roll som jag nu tar mig an. Jag imponeras av hur långt bolaget kommit i sitt arbete med alla mjuka värden och inte minst hur vi tar hand om vår personal, säger Nichlas.

Kan du berätta lite mer om det och vad har du för målsättningar när du tillträder som VD?

Historiskt har ledningen jobbat väldigt hårt för att bli ett modernt bolag med alla mjuka värden inkluderat i det, bl.a. har man utvecklat kommunikationen för att öka förståelsen för vart vi är på väg i de olika personalgrupperna. Så min huvudsakliga uppgift blir så klart att fortsätta det arbetet i kombination med tillväxt, men med ett större fokus på lönsamhet.

Just relationer, service och lönsamhet är något som ligger mig varmt om hjärtat, fortsätter Nichlas.

-Mitt stora mål är att få dessa tre parametrar att samverka, i allt vi gör, varje dag och året om. Lyckas vi med det är jag också säker på att jag kommer att lyckas med min uppgift som VD. 

Det låter spännande, vilka blir utmaningarna tror du?

Utmaningarna är alltid många men vilken som kommer att väga tyngst är svårt att säga nu med tanke på tiden vi lever i och allt som händer i vår omvärld, säger Nichlas lite eftertänksamt.

Ja det är klart, utmaningarna är många för väldigt många just nu. Vilka utmaningar ser du för branschen i stort?

 –Tyvärr är dessa ganska många, i mångt och mycket kan jag tycka att städbranschen i allmänhet inte följt utvecklingen, menar Nichlas. Det finns på tok för många oseriösa aktörer på marknaden och tyvärr är det lika med lika många oseriösa beställare. Men klimatet i dessa frågor hårdnar för varje dag och strålkastarna belyser detta mer och mer vilket bara gynnar bolag som oss. 

Slutligen är vi nyfikna på den privata Nichlas, hur ser din vardag ut utanför arbetslivet?

Sällan eller aldrig är den utan sport, säger Nichlas och skrattar till. Jag har idrottat hela mitt liv och har ett stort intresse för sport i allmänhet. Jag spelar fortfarande fotboll och tycker det är en skön fristad att ha utanför arbetet. Min långa idrottskarriär och den erfarenheten jag har med mig därifrån kommer absolut utgöra en stor del i mitt ledarskap, där jag faktiskt ibland kan tycka att näringslivet fortfarande har mycket att lära av idrotten, avslutar Nichlas.

Tack för en trevlig pratstund och stort lycka till Nichlas!